Redactie Wagner Kroniek

Gustaaf Vossenaar, hoofd- en eindredactie 
E: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl   
T: 06 53156323   

Jellie Boll, redactie
E: jellieboll@wagnergenootschap.nl
T: 020 6464789

Pieter van den Hout, redactie    
E: pietervandenhout@wagnergenootschap.nl
T: 020 6862910

Minze bij de Weg, redactie
E: minzebijdeweg@wagnergenootschap.nl
T: 020 6963953

Peter Franken, redactie en productie
E: peterfranken@wagnergenootschap.nl
T: 06 18769330

Website en Mededelingen

Gustaaf Vossenaar, redactie
E: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl
T: 06 53156323

Kopij voor Wagner Kroniek

Aanleveren uitsluitend in Times New Roman standaard 11 punts met eenvoudige alinea's en zonder enige opmaak en paginering. Eventuele illustraties kunnen als apart bestand worden meegezonden.

Adverteren

Een hele pagina kost € 140,- , een halve € 80,-. Meezenden van een in veelvoud aangeleverde flyer kost € 100,- Bij meerdere plaatsingen wordt er korting verleend.

Produktie Forms Broker – Almere