Bestuur

Leo Cornelissen, voorzitter
Bosplaat 74, 1025 AT Amsterdam
T: 06 11361230
E: leocornelissen@wagnergenootschap.nl

Jan de Kater, secretaris, ledenadm., Facebook
Harmoniehof 25 hs, 1071 TC  Amsterdam
T: 06 30795111
E: jandekater@wagnergenootschap.nl

Jack van Dongen, penningmeester
De Helling 79, 1502 GE Zaandam
T: 075 6157793
E: jackvandongen@wagnergenootschap.nl

Redactie Wagner Kroniek

Peter Franken, hoofd- en eindredactie, productie
E: peterfranken@wagnergenootschap.nl   
T: 06 18769330   

Jellie Boll, redactie
E: jellieboll@wagnergenootschap.nl
T: 020 6464789

Pieter van den Hout, redactie    
E: pietervandenhout@wagnergenootschap.nl
T: 020 6862910

Minze bij de Weg, redactie
E: minzebijdeweg@wagnergenootschap.nl
T: 020 6963953

Gustaaf Vossenaar, redactie
E: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl
T: 06 53156323

Website en Mededelingen

Gustaaf Vossenaar, redactie
E: gustaafvossenaar@wagnergenootschap.nl
T: 06 53156323

Kopij voor Wagner Kroniek

Aanleveren uitsluitend in Times New Roman standaard 11 punts met eenvoudige alinea's en zonder enige opmaak en paginering. Eventuele illustraties kunnen als apart bestand worden meegezonden.

Adverteren

Een hele pagina kost € 140,- , een halve € 80,-. Meezenden van een in veelvoud aangeleverde flyer kost € 100,- Bij meerdere plaatsingen wordt er korting verleend.

Produktie Forms Broker – Almere