Redactie Wagner Kroniek

De redactie bestaat uit Gustaaf Vossenaar en Minze bij de Weg.

e-Mail: redactie@wagnergenootschap.nl

Website en Mededelingen

Gustaaf Vossenaar: redactie@wagnergenootschap.nl

Kopij voor Wagner Kroniek

Aanleveren bij voorkeur in Times New Roman, standaard 11 punts met eenvoudige alinea's en zonder enige opmaak en paginering. Eventuele illustraties kunnen als apart bestand worden meegezonden.

Adverteren

Hele pagina € 140,-  |  Halve pagina € 80,-. Meezenden van een in veelvoud aangeleverde flyer € 100,- 

Produktie Forms Broker – Almere