Contributie

Duo lidmaatschap € 75
Individueel lidmaatschap  € 50
Donateur vanaf  € 75
Leden t/m 35 jaar  € 24

Bankrekening: NL61 ABNA  0590 0535 66 t.n.v. Wagnergenootschap Nederland, Amsterdam
Inschrijving KvK Amsterdam nr. 34153145

Opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt, zonder schriftelijke of mail-opzegging voor de 1e december, automatisch verlengd. Bij lid worden in de loop van het jaar, wordt slechts evenredig contributie betaald voor de niet-verstreken kalenderkwartalen.