Contributie

Duo lidmaatschap                    € 60               
Individueel lidmaatschap          € 40             
Donateur vanaf                       € 75
Leden t/m 35 jaar                    € 24

Bankrekening: NL61 ABNA  0590 0535 66 t.n.v.Wagnergenootschap Nederland, Amsterdam
Inschrijving KvK Amsterdam nr. 34153145

Opzegging van het lidmaatschap

Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar en wordt, zonder schriftelijke of mail-opzegging voor de 1e december, automatisch verlengd. Bij lid worden in de loop van het jaar slechts evenredig contributie te voldoen voor de niet-verstreken kalenderkwartalen.