Algemene Ledenvergadering 2020

De agenda en toelichting voor de Algemene Ledenvergadering op 2 maart is gepubliceerd in de Wagner Kroniek 60.1

Agenda (verkort):

- Opening, vaststellen agenda - mededelingen en ingekomen stukken
- Vaststelling verslag Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2019
- Terugblik op verenigingsactiviteiten 2019
- Bespreken Jaarrekening 2019 
- Bespreken: Viering 60-jarig jubileum WGN (voorjaar 2021)
- Begroting 2020
- Bestuurszaken; aftreden secretaris Jan de Kater, verkiezing nieuwe bestuursleden, verkiezing nieuwe ereleden
- Activiteiten 2020
- Wat verder ter tafel komt, rondvraag en sluiting

Na de vergadering gaat Minze bij de Weg in gesprek met Bastiaan Everink. Dit gesprek vindt plaats naar aanleiding van zijn rol in Das Rheingold, waarmee hij deze zomer in Gelsenkirchen een soevereine Wotan neerzette. 

Evenement Eigenschappen

Startdatum 02-03-2020 19:30
Einddatum 02-03-2020 22:15
Registratie Startdatum 16-01-2020 14:00
Sluitingsdatum 02-03-2020
Prijs per persoon Gratis
Locatie De Nieuwe KHL
Wij accepteren geen inschrijvingen meer